Stanovisko Európskeho výboru regiónov – Biela kniha o umelej inteligencii: Európsky prístup k excelentnosti a dôvere