Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Baltā grāmata par mākslīgo intelektu. Eiropeiska pieeja – izcilība un uzticēšanās”