Euroopa Regioonide Komitee arvamus teemal „Valge raamat „Tehisintellekt: Euroopa käsitus tipptasemel ja usaldusväärsest tehnoloogiast““