Nařízení Komise (EHS) č. 2286/91 ze dne 29. července 1991, kterým se potřetí mění nařízení Komise (EHS) č. 2159/89, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštním opatřením pro ořechy a svatojánský chléb podle hlavy II nařízení Rady (EHS) č. 1035/72