Oznámení týkající se změny přílohy Dohody mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie, podepsané dne 25. května 2011 v Bruselu2020/C 29 I/01