Kawża T-705/16 P: Appell ippreżentat fit-3 ta’ Ottubru 2016 minn WQ (*) mis-sentenza mogħtija fil-21 ta’ Lulju 2016 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-1/16, WQ (*) vs Il-Parlament