Věc T-705/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 3. října 2016 WQ (*) proti rozsudku vydanému dne 21. července 2016 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-1/16, WQ (*) v. Parlament