Neuvoston päätös (EU) 2018/487, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2018, kansallisten keskuspankkien ulkopuolisten tilintarkastajien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/70/EY muuttamisesta Oesterreichische Nationalbankin ulkopuolisten tilintarkastajien osalta