Radio Telefis Eireann a další v. Komise Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 11. května 1989. # Radio Telefis Eireann a další proti Komisi Evropských společenství. # Hospodářská soutěž - Zneužití dominantního postavení. # Spojené věci 76, 77 a 91/89 R. TITJUR