KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI par EURES darbību no 2018. gada jūlija līdz 2020. gada jūnijam Iesniegts saskaņā ar Regulas (ES) 2016/589 33. pantu