Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2020/1554 av den 14 oktober 2020 om ändring av riktlinje ECB/2011/23 om hur ofta rapportering till Europeiska centralbanken ska ske avseende kvaliteten på extern statistik (ECB/2020/52)