Smernica Evropske centralne banke (EU) 2020/1554 z dne 14. oktobra 2020 o spremembi Smernice ECB/2011/23 glede pogostosti poročanja Evropski centralni banki o kakovosti zunanje statistike (ECB/2020/52)