Richtsnoer (EU) 2020/1554 van de Europese Centrale Bank van 14 oktober 2020 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2011/23 betreffende de frequentie van de rapportage aan de Europese Centrale Bank met betrekking tot de kwaliteit van externe statistieken (ECB/2020/52)