Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2020/1554 2020 m. spalio 14 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairių ECB/2011/23 nuostatos dėl duomenų apie išorės sektoriaus statistikos kokybę pateikimo Europos Centriniam Bankui dažnumo (ECB/2020/52)