Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2020/1554 ze dne 14. října 2020, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23, pokud jde o četnost podávání zpráv Evropské centrální bance o kvalitě externí statistiky (ECB/2020/52)