Věc T-371/18: Usnesení Tribunálu ze dne 11. září 2018 – Reiner Stemme Utility Air Systems v. AESA