Písemný dotaz E-008260/11 Ole Christensen (S&D) Komisi. Rybolovné kvóty a celkový přípustný odlov v partnerských dohodách o rybolovu