Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/146 z dne 30. januarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/502 o izdaji dovoljenja za pripravek iz Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 kot krmni dodatek za krave molznice (Besedilo velja za EGP.)