Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/146 tat-30 ta' Jannar 2019 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/502, dwar l-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 bħala addittiv fl-għalf għall-baqar tal-ħalib (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)