2019 m. sausio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/146, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/502 dėl leidimo naudoti Saccharomyces cerevisiae (NCYC R404) preparatą kaip pieninėms karvėms skirtą pašarų priedą (Tekstas svarbus EEE.)