Věc T-724/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 22. listopadu 2018 – The Vianel Group v. EUIPO – Viania Dessous (VIANEL) „Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie – Slovní ochranná známka VIANEL – Starší slovní ochranná známka Evropské unie VIANIA – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“