Zvláštní zpráva č. 18/2018 – „Je naplňován hlavní cíl preventivní složky Paktu o stabilitě a růstu?“