Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1278/2013, annettu 9 päivänä joulukuuta 2013 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi