/* */

TITJUR Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 6. prosince 1989. # Cosimex GmbH proti Komisi Evropských společenství. # Předběžná opatření - Hospodářská soutěž. # Věc T-131/89 R. Cosimex v. Komise