Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9601 — Czech Media Invest/Rockaway/Brasinex Bohemia) (Text s významem pro EHP) 2020/C 217/03