VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére az Unió védelmi iparának versenyképességét és innovációs képességét támogató európai védelmi ipari fejlesztési program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)) A vélemény előadója (*): Ioan Mircea Paşcu