Návrhy prednesené 1. marca 2018 – generálna advokátka J. Kokott$