Concluziile avocatului general J. Kokott prezentate la 1 martie 2018.