Ģenerāladvokātes J. Kokotes [J. Kokott] secinājumi, 2018. gada 1. marts.$