Προτάσεις της γενικής εισαγγελέα J. Kokott της 1ης Μαρτίου 2018.$