TITJUR Stanovisko generálního advokáta - Gand - 4 května 1966. # Firma Alfons Lütticke GmbH proti Hauptzollamt von Saarlouis. # Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Finanzgericht des Saarlandes - Německo. # Věc 57-65. Lütticke