Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1869 ze dne 6. října 2015 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EFG/2015/003 BE/Ford Genk předložená Belgií)