ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1968/91 του κ. Wilfried TELKAEMPER πρoς την Επιτροπή. H υποχρέωση εκτίμησης των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων έργων στο περιβάλλον στο πλαίσιο της διαδικασίας χάραξης κυκλοφοριακών αρτηριών και της έγκρισης των σχετικών σχεδίων