Věc T-830/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. ledna 2021 – Palírna U Zeleného stromu v. EUIPO – Bacardi (BLEND 42 VODKA) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie BLEND 42 VODKA – Starší slovní ochranná známka Evropské unie a starší mezinárodní obrazová ochranná známka 42 BELOW – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Relevantní veřejnost – Podobnost výrobků nebo služeb – Podobnost označení – Globální posouzení nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“)