Věc C-399/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 11. července 2013 Stichting Corporate Europe Observatory proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 7. června 2013 ve věci T-93/11, Stichting Corporate Europe Observatory v. Evropská komise$