Smlouvy o zalozeni Evropského Společenství (Konsolidované znění)#Část první - Zásady#Článek 3