Rozhodnutí Komise ze dne 28. července 1981, kterým se mění rozhodnutí 80/790/EHS, 80/799/EHS, 80/800/EHS, 80/801/EHS, 80/804/EHS a 80/805/EHS týkající se veterinárních podmínek a veterinárních osvědčení pro dovoz čerstvého masa z Finska, Švédska, Norska, Austrálie, Kanady a Nového Zélandu