Písemný dotaz E-8252/10 Nessa Childers (S&D) Komisi. Přeshraniční zdravotní péče – nová směrnice