Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST TŘETÍ: VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE - HLAVA X: SOCIÁLNÍ POLITIKA - Článek 151 (bývalý článek 136 Smlouvy o ES)