Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1