Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzojni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2217 tat-22 ta’ Diċembru 2020 li temenda l-Annessi I u III tad-Deċiżjoni 2010/472/UE fir-rigward tal-entrata għar-Renju Unit fil-listi ta’ pajjiżi terzi jew partijiet minnhom awtorizzati għall-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ semen, ova u embrijuni ta’ annimali tal-ispeċi ovina u kaprina (notifikata bid-dokument C(2020) 9554) (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)