Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. března 2007 o podnětu Rakouské republiky k přijetí rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2002/348/SVV o bezpečnosti v souvislosti s fotbalovými zápasy mezinárodního rozměru (10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806 (CNS))