Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2004. Svazek 1