Odločba Komisije z dne 10. julija 1996 o odstopanju od določb Priloge III k Direktivi Sveta 91/439/EGSBesedilo velja za EGP.