Decizia Comisiei din 10 iulie 1996 privind o derogare de la dispozițiile anexei III la Directiva 91/439/CEE a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)$