Komisijas Lēmums (1996. gada 10. jūlijs) par izņēmumu no Padomes Direktīvas 91/439/EEK III pielikuma noteikumiemDokuments attiecas uz EEZ.