1996 m. liepos 10 d. Tarybos sprendimas dėl nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo Tarybos direktyvos 91/439/EEB III priedo nuostatųtekstas svarbus EEE.