Komisjoni otsus, 10. juuli 1996, mis käsitleb erandeid nõukogu direktiivi 91/439/EMÜ III lisa sätetestEMPs kohaldatav tekst.