Rozhodnutí Komise ze dne 10. července 1996 o odchylce od přílohy III směrnice Rady 91/439/EHSText s významem pro EHP.