Písemný dotaz E-7331/10 Andreas Mölzer (NI) Komisi. Nízkoemisní zóny a známky